mandag 24. mars 2014

I dag er tankene mine oppattat av KS sitt innspill til ny lønnsavtale for lærerne. Lurer på hvordan man skal få rom til å tilrettelegge og planlegge, etterarbeide og følge opp hvis de får igjennom sin nye avtale.

I cannot teach you
but i can creat

a situasjon in wich

you can learn.

For meg er det hele essensen av læreryrket. Men blir det mulig i framtiden?